Strana 1 z 1

Pravidlá Sekcie Programy / Rules Section Programs

Napísané: Sobota, 2. Júla 2011, 13:51
od používateľa DjSt@rky
Pravidla Sekcie PROGRAMY

- Pred vytvorením témy použite ikonku "Hľadať" čím sa zabráni vytvoreniu duplicitnej témy.

- Do názvu témy v "Predmet" nedávajte číslo verzie - verziu témy popíšte až v úvode popisu témy / v prípade spojenia témy s novšou verziou programu by bolo číselné značenie v "Predmet" zbytočné./

- V každom príspevku priložte obrázok, uvedte popis k programu v slovenskom alebo anglickom jazyku a udajte veľkosť RAR - prípadne heslo.

- Nevytvárajte príspevky bez aktívnych a neúplných liniek - bude to považované za spam.

- Všetky linky smerujúce mimo fóra dávajte do CODE !

- Ak najdete nefunčné linky môžete ich nahlásiť pomocou ikonky /Ohlásiť tento príspevok/ na spodku príspevku so symbolom !


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Rules Section PROGRAMS

- Before creating a topic, use the icon "Search" "Hľadať" so as to avoid creating duplicate threads.

- The name of the topic in the "Subject"/"Predmet" - write down version number - version to describe the topics described in the introduction of themes / topics for connections with newer version would be numerical marking in the "Subject" unnecessary. /

- The contribution of each attach a picture, provide a description of the program in Slovak or English language, and specify the size of RAR - or password.

- Do not create posts without active and incomplete lines - this will be considered spam.

- All lines leading out of the Forum Watch to CODE !

- If you find nefunčné line by clicking on the report / Report this post / contribution to the bottom of the symbol !